DU HỌC VINEC

Địa chỉ: Số 4/54 Phố Vũ Trọng Khánh, Phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 0865.972.579 - 0906.063.383 - Hotline: 0865.972.579 - 0906.063.383

Fax:

Email: info@vinec.edu.vn