DU HỌC VINEC

Địa chỉ: CS1: Số 345 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng

Tel: 0865.972.579 - 0906.063.383

Fax:

Email: info@vinec.edu.vn