ẢNh đại diện

Hội Thảo - Học Bổng Du Học

HỘI THẢO DU HỌC KAPLAN SINGAPORE

Ngày: 04-09-2019 | Lượt xem: 3219

HỘI THẢO DU HỌC KAPLAN SINGAPORE

Thời gian: 14h, ngày 21/09/2019

Địa điểm: 217D, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng