ẢNh đại diện

Hội Thảo - Học Bổng Du Học

HỘI THẢO GẶP GỠ TRƯỜNG OZFORD COLLEGE

Ngày: 04-09-2019 | Lượt xem: 961

HỘI THẢO GẶP GỠ TRƯỜNG OZFORD COLLEGE

Thời gian: 15h, ngày 12/09/2019

Địa điểm: 217D, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng