ẢNh đại diện
Trường Thương mại ESDES - Đại học Công giáo Lyon (UCLy)
Pháp

Trường Thương mại ESDES - Đại học Công giáo Lyon (UCLy)

14-03-2020

Trường Thương mại ESDES được thành lập trong hệ thống giáo dục của Đại học Công giáo Lyon (UCLy), ESDES là thành viên của Hội nghị các trường Grandes Écoles...

Xem thêm